Alle uitslagen van de NWB

van 1946 tot heden                                                

Aspiranten top 10  1988


Pey Echt 27 maart
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Emanuel van Heugten Reuver; 3 Marco Morren Lummen B.; 4 Bart Blommen Zolder B.; 5 Herman Louman Maasbracht.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Filip Smets Hasselt B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Bart Vandenbosch Lummen B.; 5 Uri Schildermans Neerpelt B. 

Haelen 3 april
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Herman Louman Maasbracht; 4 Marco Morren Lummen B.; 5 Bart Blommen Zolder B.

B

1 Dennis de Loo Echt; 2 Gunther Bellemans Hasselt B.; 3 Tom van Asten Ysselsteyn; 4 Filip Smets Hasselt; 5 Bart Vandenbosch Lummen B.

Bergen 10 april
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Herman Louman Maasbracht; 5 Bart Blommen Zolder B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Igor Philtjens Kortessem B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Filip Smets Hasselt B.; 5 Bart Vandenbosch Lummen B. 

Meijel 17 april
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Bart Blommen Zolder B.; 4 Emanuel van Heugten Reuver; 5 Iwan Gevers Leopoldsburg B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Igor Philtjens Kortessem B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 5 Filip Smets Hasselt B. 

Baarlo Baan 23 april Jeugdtournooi
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Philip Bellemans Hasselt B.; 3 Marco Morren Lummen B.; 4 Emanuel van Heugten Reuver; 5 Paolo Capasso Maasmechelen B.
B
1 Geert Dewit Zaventem B.; 2 Gunther Bellemans Hasselt B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Uri Schildermans Neerpelt B.; 5 Bart Vandenbosch Lummen B.

Eindhoven Baan 1 mei
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Bart Blommen Zolder B.; 4 Marco Morren Lummen B.; 5 Walter Morren Neerpelt B.
B
1 Geert Dewit Zaventem B.; 2 Gunther Bellemans Hasselt B.; 3 Uri Schildermans Neerpelt B.; 4 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 5 Tom van Asten Ysselsteyn.

Deurne de Snoerts 15 mei
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Philip Bellemans Hasselt B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Marco Morren Lummen B.; 5 Bart Blommen Zolder B.
B
1 Geert Dewit Zaventem B.; 2 Igor Philtjens Kortessem B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Gunther Bellemans Hasselt; 5 Bart Vandenbosch Lummen B. 

Nederweert 22 mei
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Marco Morren Lummen B.; 5 Iwan Gevers Leopoldsburg B.
B
1 Geert Dewit Zaventem B.; 2 Gunther Bellemans Hasselt B.; 3 Igor Philtjens Kortessem B.; 4 Dennis de Loo Echt; 5 Uri Schildermans Neerpelt B. 

Oostrum 28 mei
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Marco Morren Lummen B.; 4 Herman Louman Maasbracht; 5 Bart Blommen Zolder B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Igor Philtjens Kortessem B.; 3 Geert Dewit Zaventem B.; 4 Dennis de Loo Echt; 5 Uri Schildermans Neerpelt B. 

Velden 5 juni
A
1 Philip Bellemans Hasselt B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Herman Louman Maasbracht; 4 Emanuel van Heugten Reuver; 5 Marco Morren Lummen B.
B
1 Geert Dewit Zaventem B.; 2 Gunther Bellemans Hasselt B.; 3 Igor Philtjens Kortessem B.; 4 Uri Schilder Neerpelt B.; 5 Dennis de Loo Echt. 

Baarlo Baan 18 juni
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 4 Emanuel van Heugten Reuver; 5 Marco Morren Lummen B.
B
1 Geert Dewit Zaventem B.; 2 Igor Philtjens Kortessem B.; 3 Gunther Bellemans Hasselt B.; 4 Dennis de Loo Echt; 5 Uri Schildermans Neerpelt 

Diergaarde 10 juli NWB kampioenschappen
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Herman Louman Maasbracht; 5 Iwan Gevers Leopoldsburg B.
B
1 Gunther Bellemans Haselt B.; 2 Dennis de Loo Echt; 3 Filip Smets Hasselt B.; 4 Tom van Asten Ysselsteyn; 5 Kurt Gevers Leopoldsburg B. 

Deurne 17 juli
A
1 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 2 Emanuel van Heugten Reuver; 3 Franco Stalmans Lommel B.; 4 Edward Laugs Posterholt; 5 Bart Blommen Zolder B.
B
1 Dennis de Loo Echt; 2 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 3 Gunther Bellemans Hasselt B.; 4 Uri Schildermans Neerpelt B.; 5 Filip Smets Hasselt B. 

Ysselsteyn 31 juli
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 5 Franco Stalmans Lommel B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Dennis de Loo Echt; 3 Uri Schildermans Neerpelt B.; 4 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 5 E.Lowie Diepenbeek B. 

Heeze 7 augustus
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Herman Louman Maasbracht; 5 Iwan Gevers Leopoldsburg B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Dennis de Loo Echt; 3 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 4 Kurt Klee Beringen B.; 5 Dennis van Elsen Hamont B. 

Someren 9 augustus
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Herman Louman Maasbracht; 5 Edward Laugs Posterholt.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Dennis de Loo Echt; 3 Uri Schildermans Neerpelt B.; 4 Bart Vandenbosch Lummen B.; 5 Dennis van Elsen Hamont B. 

Kessel Eik 14 augustus
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Herman Louman Maasbracht; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 5 Bart Blommen Zolder B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Uri Schildermans Neerpelt B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 5 Kurt Klee Beringen B. 

Roggel 21 augustus
A
1 Emanuel van Heugten Reuver; 2 Bart Theuws Lommel B.; 3 Bart Blommen Zolder B.; 4 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 5 Herman Louman Maasbracht.
B
1 Dennis de Loo Echt; 2 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 3 Kurt Klee Beringen B.; 4 Uri Schildermans Neerpelt B.; 5 Tom van Asten Ysselsteyn. 

Baarlo Baan 27 augustus
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Emanuel van Heugten Reuvet; 4 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 5 Herman Louman Maasbracht.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 3 Uri Schildermans Neerpelt B.; 4 Kurt Klee Beringen B.; 5 Dennis de Loo Echt. 

Reuver 28 augustus
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Bart Blommen Zolder B.; 3 Emanuel van Heugten Reuver; 4 Herman Louman Maasbracht; 5 Edward Laugs Posterholt.

B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Uri Schildermans Neerpelt B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Kurt Klee Beringen B.; 5 Ton van Asten Ysselsteyn. 

Maasbracht 7 september
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Emanuel van Heugten Reuver; 3 Herman Louman Maasbracht; 4 Franco Stalmans Lommel B.; 5 Mario Lemmens Overpelt B.; 6 Edward Laugs Posterholt; 7 Remco Wings Heerlen; 8 Waletr Morren Neerpelt B.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Uri Schildermans Neerpelt B.; 3 Dennis de Loo Echt; 4 Bart Vandenbosch Lummen B.; 5 Kurt Klee Beringen B. 

Baarlo Baan 17 september
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Emanuel van Heugten Reuver; 3 Paolo Capasso Maasmechelen B.; 4 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 5 Edward Laugs Posterholt.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Uri Schildermans Neerpelt B.; 3 Kurt Gevers Leopoldsburg B.; 4 Kurt Klee Beringen B.; 5 Dennis de Loo Echt. 

Heel 18 september
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Emanuel van Heugten Reuver; 3 Herman Louman Maasbracht; 4 Edward Laugs Posterholt; 5 R.Smits Roermond.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Dennis de Loo Echt; 3 Kurt Klee Beringen B.; 4 Uri Schildermans Neerpelt B.; 5 Bart Vandenbosch Lummen B. 

Horn 25 september
A
1 Bart Theuws Lommel B.; 2 Emanuel van Heugten Reuver; 3 Iwan Gevers Leopoldsburg B.; 4 Jurgen van Pelt Gerwen; 5 Franco Stalmans Lommel B.; 6 Herman Loumans Maasbracht; 7 M.Lemmens Overpelt B.; 8 P.Capeiso Maasmechelen B.; 9 Edward Laugs Posterholt; 10 Remco Wings Heerlen; 11 Waletr Morren Hasselt B.; 12 R.Smits Roermond.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt B.; 2 Dennis de Loo Echt; 3 Uri Schildermans Neerpelt B.; 4 Kurt Klee Beringen B.; 5 Tom van Asten Ysselsteyn.

Baarlo Baan 1 oktober
A
1 Bart Theuws Lommel.
B
1 Gunther Bellemans Hasselt. 

Eindklassement Jeugdtournooien Baarlo 

Aspiranten A

1 Bart Theuws Lommel B. 129 pnt.; 2 Emanuel van Heugten Reuver 101 pnt.; 3 Iwan Gevers Leopoldsburg B. 92 pnt.; 4 Herman Louman Maasbracht 70 pnt.; 5 Edward Laugs Posterholt 61 pnt.; 6 Franco Stalmans Lommel B. 57 pnt.; 7 Bart Blommen Heusden Zolder B. 57 pnt.; 8 Paolo Capasso Maasmechelen B. 41 pnt.; 9 Mario Lemmens Overpelt B. 37 pnt.; 10 Walter Morren Neerpelt B. 30 pnt.; 11 Jurgen van Pelt Gerwen 21 pnt.; 12 Marco Morren Lummen B. 21 pnt.; 13 Roger Smits Roermond 18 pnt.; 14 Mario Schreurs Vliermaal B. 11 pnt.; 15 Remco Wings Heerlen 10 pnt. 16 Marc Balaes Jupille B. 3 pnt. 

Aspiranten B

1 Gunther Bellemans Hasselt B. 108 pnt; 2 Uri Schildermans Neerpelt B. 93 pnt.; 3 Kurt Gevers Leopoldsburg B. 84 pnt.; 4 Dennis de Loo Echt 80 pnt.; 5 Davy van Elsen Hamont B. 60 pnt.; 6 Kurt Klee Beringen B. 51 pnt.; 7 Bart Vandenbosch Lummen B. 46 pnt.; 8 Tom van Asten Ysselsteyn 36 pnt.; 9 Igor Philtjens Kortessem B. 33 pnt.; 10 Geert Dewit Zaventem B. 33 pnt; 11 Nico Beyns Paal B. 25 pnt.; 12 Filip Smets Hasselt B. 15 pnt.; 13 Patrick Lenaers Wessem 7 pnt.; 14 Wim Smits Heusden 7 pnt.; 15 Sacha Walthouwer Maastricht 3 pnt.